Úterý 14. února

Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich.
Neh 9,6


Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.
Ř 11,36


Náš Bůh je velký a mocný. On má v rukou i ten svět, který se k němu nehlásí a jako by mu nepatřil. On není jen Bohem hrstky těch, kdo se k němu hlásí, on je Bohem celého světa. On je ten, v němž má celý svět původ, a on jej udržuje při životě. Na něm jsou všichni závislí, jen ne všichni si to uvědomují. A je tak milostivý ve své velikosti, že si nevynucuje přiznání své stvořitelské moci a síly, ale dává nám možnost buď ji s bázní uznat, nebo jí vzdorovat. Hospodin je tak jedinečný, že dává vše potřebné i těm, kdo proti němu bojují nebo jej ignorují.
Hospodine, není mi úplně jasné, jak je všechno z tebe, skrze tebe a pro tebe, ale děkuji, že ti i tak mohu vzdávat chválu. Dej mi, prosím, možnost poznávat tě ve tvé milostivé velikosti i dnes..

Dt 7,6-12 * L 9,51-56

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.