Čtvrtek 22. února

Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
Nu 23,19


Ježíš řekl: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“
Mt 14,31


Věštec Bileám ohlašuje namísto podplaceného prokletí Izraelcům požehnání. Pohanský král zuří, nechápe, jak si to může dovolit, a začne si s věštcem vyjasňovat pozice. Král: „Pojď a zatrať mi je!“ Věštec: „Udělám, co mluvil Hospodin. Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Jeho slovo platí.“
A co my? Čteme ten příběh o moábském králi, který si myslí, že penězi, duchovní mocí, silou se dá Boží slovo změnit, použít k vlastnímu účelu. A čteme ten příběh o věštci, kterému se nechtělo říkat a dělat, k čemu ho Bůh poslal, ale nakonec to udělal. Vedla k tomu dlouhá cesta, jejímž výsledkem bylo požehnání.
Hospodine, chceme se spoléhat na tvé slovo a vzít vážně, že dodržíš, co říkáš, ať slyšíme o naději, nebo varuješ – vždyť to spolu tak často souvisí.

Jk 4,1–10 * Dt 31,1–8

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.