Pondělí 11. února

Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Ž 16,11


Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Ga 5,22-23


Vrchol - nejvyšší bod, největší radost. V nejrůznějších médiích se často objevují tzv. „recepty na štěstí“. Mít radost, být šťasten - kdo by to nechtěl? Celé Písmo ukazuje člověku, co má dělat, aby byl šťastný a radostný. Žalmista nám ukazuje podmínku největší radosti - být s Pánem, být se svým Stvořitelem, Spasitelem a Potěšitelem. Jsme stvořeni tak, že pravý vrchol radosti nenajdeme nikde jinde než u svého Pána. Šťasten, kdo to zakusil.
Pane, dávej mi na každý den to poznání, že u tebe je pro mne to nejlepší místo. Místo vrcholné radosti a neskonalého blaha.

2K 3,(9-11)12-18 * Ř 8,18-25

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.