Čtení na 11. února 2015

Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
Ž 126,5-6


V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Ga 6,9


Žalm 126 je úžasným textem. Začíná tak velmi charakteristicky pro život člověka s Bohem. Autor říká, že když viděl, jak Bůh koná, měl pocit, že je to krásný sen! Nečekaný zásah, nečekané jednání, tvořivost přesahující lidské možnosti. Tenhle Bůh říká: "Začni sít. Házej semínko svého svědectví, které se urodilo ze setby, na které ty ses nepodílel. Zalij to slzami smutku, bolesti, soustrasti, soucitu a lásky. Namáhej se v modlitbě nad těmi, kteří nechápou, vzpouzejí se či podřimují. Dívej se pak, jak spolu s vyklíčenými rostlinkami vzchází také spousta plevele a jak se začínají objevovat škůdci a jiné nepříznivé okolnosti, které to útlé a krásné dobro začínají dusit. A znovu se modli a třeba i plakej. Ježíš dává východisko a zachraňuje, a když on otevře, nikdo nedokáže zavřít."
Pane Ježíši, dej nám vytrvalost a dovol nám žasnout nad tvým konáním a vítězstvím.

Mk 6,1-6 * Ř 1,16-17

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.