Pátek 22. února

Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.
Iz 33,24


A skrze Pána Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti, v ní stojíme.
Ř 5,1-2


Když začal Alexandr Veliký obléhat a dobývat město, často rozsvítil před bránou lucernu. Dokud toto světlo svítilo, bylo znamením milosti pro obyvatele města. Mohli vyjít, dostali milost a mohli žít. Když světlo zhaslo, bylo to znamením, že čas milosti skončil. A obránce města čekala už jen jistá smrt. I my jsme vírou získali přístup k milosti skrze Ježíše Krista. To je úžasné zaslíbení pro náš duchovní život. Tato milost stále trvá. Ježíš, který o sobě praví, že je světlo světa, je stále jasně vidět v duchovní temnotě kolem nás. Možná jsme unavení a obtížení různými břemeny. Vyjděme k setkání s ním. Vždyť on nám jde naproti a bude nám odpuštěna naše nepravost. Děkujme za tuto velikou milost a stůjme v ní, abychom mohli žít.
Pane Ježíši, děkujeme za tvou milost a lásku k nám.

Mal 3,13-18 * Ř 11,11-24

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.