Středa 22. února

Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.
Iz 29,14


A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.
L 1,16-17


Co nám, trojjediný Bože, sděluješ, když od tebe smíme čekat pokračování podivuhodných věcí? My víme, že naše myšlení a naše moudrost na tu tvoji nedosáhne, tak jakou moudrostí chceš zakrýt lidské mudrování? Není to tajemství, i když podivuhodné to je. Ty, nestvořené bytí a tvůrce stvořeného, odkrýváš moudrost obrácení ke tvé milosti. Bože, je předivné, že netrváš na spravedlivém trestu pro nás, ale spěcháš nám odpustit. Obrácení a zřeknutí se zlého je moudrost, kterou máme uchopit, protože v ní je cesta k odpuštění. Vždycky jsi tak jednal a dnes nám slibuješ, že i dále budeš takto podivuhodně moudrý.
Pane na nebi, prosím, zahrnuj nás každý den i nadále milostí odpuštění, každý den nám připomínej cestu našeho obrácení k tobě i bližním.

L 6,43-49 * L 11,1-4

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.