Pátek 22. února

Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme!
Ž 124,7


Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
Ga 5,1


Velmi barvitě je líčeno vysvobození Izraele. Kdyby Hospodin nezasáhl, byl by konec. Vždyť nepřátelé dotírali jako divoká zvěř, která chce roztrhat svými zuby. Na Boží lid byla nastrojena past, do které měl být chycen a uvězněn jako pták v kleci. Hospodin zasáhl a lidé z pasti unikli. Hospodin se smiloval a vysvobodil. Žalm není antropocentrickou oslavou vítězství národa, ale je bohoslužebnou oslavou Vysvoboditele. Poutní píseň oslavuje vysvobození z pasti krutých lovců. Také Kristovo vysvobození člověka z pasti hříchu je novou šancí. Stojí za to nedat se znovu polapit a uvěznit. Otrocké jho zákonictví je jako návrat do pasti nepřátelského lovce. Apoštolova výzva nabývá na aktuálnosti. Ti, kterým byla klec otevřena, mají žít ve svobodě.
Bože, díky za vysvobození, které máme v Kristu. Pomoz nám žít ve svobodě těch, kteří byli vyvedení z otroctví. Amen.

Žd 2,11-18 * L 11,1-4

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.