Pátek 14. února

Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé?
2S 12,9


Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.
Žd 12,1–2


Stává se vám také, že se zmítáte v povinnostech a už pomalu ani nevíte, kdy jste se naposledy radovali, kdy jste byli vnitřně klidní a pokojní? Pokud nestává, pokračujte v běhu dál. Pokud ale máte pocit, že běháte od jednoho k druhému, aniž byste se před tím během zastavili a zamysleli se: „O co tu vlastně běží? Komu to poslouží? A jak je daná činnost asi důležitá v Božích očích?“, pak se na chvilku zastavme. V listu Židům slyšme výzvu: Odložte věci, které neprospívají, a mějte na paměti vždy vyšší dobro; pak doběhnete zdárně do cíle.
Otče Hospodine, prosíme tě, dávej nám rozeznat věci důležité od věcí nedůležitých, ať doběhneme zdárně do tvého království.

Mal 3,13–18 * 1K 9,1–12

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.