Středa 14. února, Popeleční středa (začátek postní doby)

Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.
Jr 7,23


Ježíš řekl Židům: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
J 8,31–32


„Ty jsi mě zase neposlouchal,“ říkává mi moje žena a já uznávám, že má pravdu. Stejně jako vztah mezilidský je třeba i vztah s Bohem utužovat nasloucháním jeho hlasu, který je podle První knihy královské „tichý a jemný“. V Kristu k nám Bůh promluvil jasně. Ježíšova poslední slova na kříži „Dokonáno jest“ nejsou zoufalým popisem konce, ale konstatováním, že od té chvíle i my, slovy epištoly Efezským „cizinci a přistěhovalci, máme právo Božího lidu“. To je úžasné privilegium nezasloužené milosti i pro nás. Nekazme si to vlastní neposlušností. Postní doba je ideálním časem ke zklidnění a naslouchání.
Duchu svatý, dej, aby se otevřely naše vnitřní i vnější uši k naslouchání Otci, Synu, tobě i našim bližním.

Mt 6,16–21 * Dt 21,1–9

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.