Čtení na 25. ledna 2011

Hospodin mě pomazal k tomu, abych pozvedl truchlící na Sijónu, dal jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení.
Iz 61,1.3


Ježíš řekl: "Nyní máte zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme."
J 16,22


Některé děti umějí spontánně plakat nebo se radovat, i když samy nejsou bezprostředními aktéry daného děje. A některé umějí i přijít a potěšit. Mnozí dospělí se při něčem takovém ostýchají, stydí se. "Kolikrát jsme už šlápli vedle," říkají si, "chtěli jsem potěšit a místo toho jsem ránu jen rozdírali." Možná, že se od dětí něčemu i naučíme. Kéž by nám Pán dal moudrost, abychom jeho zadání nepokazili. Kéž umíme přinášet zarmouceným "olej veselí". Veselí, které vystřídá truchlení, a které nikdo nemůže vzít.

1Kr 17,8-16 * Ř 1,8-17

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.