Čtení na 20. listopadu 2011

Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
Ž 105,7


Nesuďme jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
Ř 14,13


Boží rozhodnutí platí po celé zemi - pro jednotlivce i pro národy. Jenom Bůh má právo soudit, protože nás stvořil a vidí víc i dál než naše oči. Vidí celý kontext, který my nejsme schopni svým částečným poznáním uchopit. Snadno děláme rychlé závěry a někoho "zaškatulkujeme", zhodnotíme či domyslíme jak to udělal a řekl. Podle svých neúplných informací zkreslených vlastními "filtry" zkušeností, myšlenkových systémů či emociálních ran, si častokrát uděláme vlastní "posudek" určitého člověka. Ale nezapomínejme, že soud patří Bohu a ne nám. Náš úkol je někde jinde. Máme se starat o budování jeden druhého, o nošení břemen druhých, starat se o to, jak společně růst do podoby Krista, totiž v Boží dospělost a dokonalost. O to se snažme a o to usilujme! Moudře a dobře připomněl i apoštol Pavel: "Nevynášejte tedy předčasné soudy. Až přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh" (1K 4,5 B21).

Mt 25,1-13 * Zj 21,1-7 * Ž 126

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.