Čtení na 20. listopadu 2012

Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou.
1S 10,7


Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
1K 10,24


Žijeme v době, kdy se všecko točí kolem jednotlivce. Ano, vždycky jsme byli lidé sobečtí, vždycky jsme zápasili se svým egem, ale kdysi jsme se za to alespoň trochu styděli a vnímali to jako něco špatného. Dnes se za to nejen téměř nestydíme, ale dokonce se sobectvím souhlasíme a podporujeme ho. Podívejme se např. na reklamy - málokde najdeme slogan, který by mluvil o tom, abychom se vzdali svého pro druhé, abychom dali druhému přednost na úkor vlastní slávy. Namísto toho jsme všude přesvědčováni, že já musí být všude první, já to musí mít, já tam musí být, abych já byl šťastný. Pojďme proti proudu a Bůh bude s námi a s ním všecko požehnání a štěstí, které z toho pramení.
Pane, dej nám, prosím, milost, rozeznat a vědomě se oddělovat od ducha této doby, který jde za ziskem, úspěchem a štěstím bez ohledu na druhé. Odpusť nám, když jednáme stejným způsobem, když k tomu mlčíme a necháváme se tím pohlcovat. Odpusť, když se nechodíme koupat do tvé přítomnosti a nasávat z tvého Ducha nebo to děláme tak málo, že to z nás rychle vyprchá a jsme znova ovlivněni a vedeni duchem tohoto světa, místo Duchem svatým.

Žd 10,26-31 * 2Pt 1,1-11

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.