Čtení na 20. listopadu 2015

Vždyť já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány.
Ez 36,9


Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.
L 1,54-55


Děti někdy drží rodiče za ruku a říkají: "Pojď se mnou!" Cítí se bezpečněji, když je rodič doprovází a dává jim podporu i oporu. Jsou různé chvíle v našem životě, kdy říkáme někomu blízkému: "Pojď se mnou!" Nemusíme být děti, a přesto vnímáme potřebu blízkosti někoho, komu na nás záleží. Nemusí nic říkat, jenom být s námi. Ježíš před vstupem na nebesa zaslíbil, že bude s námi až do konce věků. Boží zaslíbení platí jak pro dny radosti, tak i pro dny těžkostí. Mít Hospodina po boku je velkou nadějí, pomocí a pokojem.
Děkuji ti, Hospodine, že mě obklopuješ ze všech stran a nemusím kráčet sama.

Mt 26,59-66 * Mt 24,29-31

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.