Středa 20. listopadu

Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý.
Ž 39,13a


Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.
Zj 21,3b.4


Mnozí to známe: Bůh hluchý k našemu nářku, neodpovídá na volání o pomoc. Někteří to měli za důvod, aby s Bohem docela skoncovali. Jiní, jako žalmista, se rozhodli, že svou stížnost na Boží hluchotu budou adresovat právě jemu. To je totiž jediná smysluplná adresa, kam je možno takový nářek směrovat. Tak jako náš Pán na kříži volal k Bohu (slovy jiného žalmu): Bože můj, proč jsi mě opustil? Kdo takto v nouzi a úzkosti volá, počítá vlastně s tím, že Bůh tento pláč přece slyší.
Pane Bože, dej mi prosím odvahu stěžovat si na tebe - jen tobě. Amen.

L 13, (1-5)6-9 * Ř 2,1-11 * L 13,22-27(28-30) * 1Te 2,13-20

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.