Neděle 20. listopadu, poslední neděle církevního roku

Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj.
Ž 119,116


Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
1Te 5,23


Bůh nás podpírá na cestě životem. Zaslíbil to. Dělá to však také skrze modlitby našich bratří a sester.
Apoštol Pavel žehná tesalonickému sboru nebeským požehnáním. To, co dělal Pavel sám, k tomu vyzývá i nás všechny. Modlete se jeden za druhého, žehnejte si. Pavel častokrát nejen vyzývá, ale i prosí o modlitby za sebe a své spolupracovníky. Tak mnoho si byl vědom ochrany přímluv církve. Modlíme se pravidelně za ty, kteří nás vedou? Za služebníky, které jsme vyslali? Pokud se nemodlíš a nežehnáš, nemáš právo ani kritizovat..
Povzbuď nás, Pane, abychom bojovali jeden za druhého. Učiň nás požehnáním, a ne ostnem pro bratra, sestru i pro tuto zem.

Mt 25,1-13 * Zj 21,1-7 * Iz 26,7-19

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.