Sobota 20. listopadu

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
Př 3,27


Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
2Te 3,13


Co je a co není v mé moci – kdo to ví nejlépe? Přece Pán Bůh, on zná všechno. Proto bychom měli být plni Ducha svatého, abychom dobře rozuměli Božímu vedení a dokázali ho rozeznat od svých představ – ať se jedná o lidské nadšení, nebo naopak o obyčejnou lenost. Mám zkušenost, že Pán Bůh v pravý čas oslovuje lidi a dává jim zcela konkrétní úkoly, i naprosto praktické, a jde jen o to, aby člověk byl ochoten naslouchat bez vlastních předsudků. Jak jsem vděčná za tyto „pozdravy“ Boží péče v mém životě skrze jeho poslušné děti. Říká se: „Kdo chce, hledá možnosti, kdo nechce, hledá výmluvy.“
Můj milující Pane, pomoz mi prosím být tvou „prodlouženou rukou“ správným způsobem, ve správný čas a pro správného člověka.

Zj 20,11–15 * 1Te 4,13–18

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.