Středa 20. listopadu

Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.
Ž 71,23


Ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Ef 5,19


Člověku není vždy do zpěvu. I žalmista v tomto žalmu prochází situací, která nebyla snadná. Ubývají mu síly, nepřátelé se na něj domlouvají a přejí mu zlé věci. Přesto však nezoufá. Připomíná si chvíle, kdy zakoušel Boží přítomnost a pomoc, a očekává ji i v budoucnosti. Proto i v těžkých chvílích může Hospodina oslavovat. Vždyť Hospodin vykoupil a znovu vykoupí. V tom je i naše naděje. Chvála Hospodinu není věcí nálady, ale rozhodnutí.
Hospodine, chci tě chválit, vyvyšovat tvoje jméno rty i celým svým životem.

L 13,1-9 * Ř 2,1-11 * Mt 24,45-51

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.