Pondělí 20. listopadu

K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha.
Dt 4,2


On jim odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají."
L 8,21


Asi to už patří k lidské povaze - vybírat si to, co se nám právě hodí nebo o čem si myslíme, že odpovídá životnímu stylu křesťana našeho století. A přiznejme si, i teologové v průběhu času občas mění důrazy a někdy i pořadí hodnot a na náboženské scéně se nabízí leccos. Ostatně Bible není nadiktovaným Božím slovem, ale psali ji lidé vedení Duchem svatým svými vlastními slovy, a proto není vždy snadné nacházet v ní řešení všech našich životních situací. Když ale trpělivě a pokorně dokážeme v modlitbě naslouchat Božímu hlasu, můžeme se spolehnout, že on nás povede. Poklad víry není v neměnných formách myšlení a praxe, ale ve ztotožnění se s Kristem - Slovem, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Pane, ty máš slova věčného života. Dej, ať jim rozumíme v záplavě slov, která nás obklopují.

Mt 7,21-27(28-29) * 1Te 1,1-10

Čtení na 20. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.