Čtení na 29. října 2012

Až sem nám pomohl Hospodin.
1S 7,12 B21


Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno.
2Tm 4,17 B21


Nevěřící lidé říkají cynicky: "Pomoz si člověče a Pán Bůh ti také pomůže." Jiní, náboženští lidé, jsou často zmateni a zklamáni, že přes jejich víru jim Pán Bůh není vždy po ruce, že se jich neujímá tak, jak si to představují. Skutečně zbožní lidé vnímají svůj život před Bohem jinak. Jako poslání. Jako důležitý úkol, který jim svěřil jejich Stvořitel a Spasitel, a ne jako svůj vlastní životní program, k němuž potřebují Boží asistenci. Jen tehdy se můžeme dovolávat Boží pomoci, když jsme se vydali po jeho cestě. Proto náš duchovní křesťanský život musíme velice střežit - ať už jde o vyučování nebo praktickou službu -, abychom v našem duchovním sebevědomí nepřipisovali Bohu to, co jsme si zorganizovali sami. A abychom v našem duchovním sebevědomí nepřehlédli to, co je skutečně jen jeho dílem. Když na to dbáme, pak už není vidět nás, ale Boží velikost, slávu a moc na nás.

Ř 12,17-21 * 2K 5,11-15

Čtení na 29. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.