Čtení na 28. října 2012

Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Ž 33,9


Ježíš řekl hluchému: "Effatha," což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.
Mk 7,34-35


Slovo a čin, slovo a akce, slovo, které se neztratí, slovo, které nevznikne mimovolně a nezanikne bez odezvy - to je Boží působení. Jeho slova a účinky těchto slov jsou nerozlučně spojeny. Bůh nevykřikuje, nerozkazuje, nenařizuje, nic nemusí prosazovat násilím. Jen pro naše pochopení je třeba používat zjednodušenou lidskou představu božského vládce, protože jiné pojmy nemáme. Boží bytí se projevuje živým slovem nebo slovem života. Bůh se nám potom zjevuje ve svém slově a ve svých činech. Mluví a jedná. Všecky své činy ještě vysvětluje. Vrcholem jeho sebezjevení je ztělesněné Slovo, jeho Syn Ježíš Kristus. Ježíšovo působení odráží Boží působení: Jeho slovo se děje. I mne to vede k vyznání: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života." Tys náš život!

Mt 5,3-48 * Ef 6,10-17 * Ž 96

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.