Neděle 27. října, dvacátá druhá po svaté Trojici

Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina.
Ez 16,61a.63b


Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?
Ř 2,4b


Ve světovém kulturním dědictví se mluví o sedmi divech světa. Jde o monumentální lidské výtvory, které budí obdiv a úžas. Je skutečně podivuhodné, jak velkých věcí je člověk schopen. Ale když čtu biblická svědectví, jímá mě až závrať nad "pouhými" dvěma divy, které nemají v celé naší historii obdoby.
Především je to Boží trpělivost a dlouhoshovívající milost. Kolik špíny a bídy člověka dusí. A Hospodin pokaždé znovu natahuje svoji ruku, aby tu nečistotu odstranil. Svatý Bůh neváhá, zachraňuje, i když se má brodit v nečistotě!
Dalším divem je, že hříšníka vede k pokání. Zcela běžné je svou špínu popírat nebo zastírat. Když je hříšník schopen zahlédnout z perspektivy Božího království svůj stav, nehledat vinu jinde a vstoupit do očistného procesu - není nic úžasnějšího pod sluncem.
Prorokova litanie na adresu Jeruzaléma v šestnácté kapitole se nečte dobře. Na jedné straně slyšíme, jak se Bůh ujímá svého poníženého, hřešícího lidu, a na druhé straně vidíme, jak k těmto projevům lásky a milosti zaujímá vyvolený lid lehkovážný postoj.
V těchto souvislostech až vyráží dech, jak velká je Boží trpělivost. A to nejen s "jeruzalémskou dcerou". Ale i s lidem nové smlouvy a se mnou.
Svatý Bože, není v lidských možnostech vyjádřit ti dík a vděčnost za tvoje jednání. Znovu a znovu si uvědomujeme svou odkázanost na tebe. Děkujeme za čas, který nám dopřáváš, abychom mohli nahlédnout svou situaci a řešit ji. Amen.

Mt 18,21-35 * Fp 1,3-11 * Mi 6,6-8 * Ž 20

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.