Čtení na 21. září 2015

Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.
Ž 95,2-3


Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.
1Tm 6,15-16


Kolik radostných emocí tryská z vyznání žalmisty! Nejde o suché konstatování. Kdo má živou víru, má srdce naplněné vděčností, jeho srdce jásá, zpívá, oslavuje a vyznává, jak veliký je Bůh. Tuto svobodu stát před Božím trůnem, klanět se a poklekat před Hospodinem (v. 6) působí Boží Duch v srdci znovuzrozeného člověka. Duch svatý oslavuje Pána. Jak je nám někdy tento způsob zbožnosti vzdálen v našich sborech či v našich osobních životech. Pojďme učinit rozhodnutí, že budeme dnes soustředěni jen na děkování, vždyť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. Uvrhněme na něho všechnu svoji starost a uvolněme se k jásání. Král králů tě zve do své blízkosti.
Pane Ježíši, uzdrav mé srdce a nově mne naplň Duchem svatým k uctívání tvého jména.

Ř 6,8-23 * Mt 19,13-15

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.