Pátek 13. května

Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Ž 130,4


Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
1J 1,7


Z výroků apoštola Pavla víme, že všichni lidé jsou "pod mocí hříchu", že "všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy". Že se sami z této situace nedostaneme, i když se budeme snažit sebevíc. Bez Božího smilování a bez Božího odpuštění se prostě neobejdeme. Tuto skutečnost vyjadřuje i pisatel Žalmu 130. Ví, že Hospodin je Bohem, který nás lidi miluje a je ochoten naše hříchy odpouštět. Kdo Boží odpuštění reálně prožije, bude za to Pánu Bohu moc vděčný a bude se bát proti němu jakýmkoliv způsobem dál hřešit. Jsme zváni, abychom stejně jako žalmista svou naději měli v Bohu a v jeho slově hledali rady, jak jít dál svým životem a jak Bohu za jeho milost projevovat svou vděčnost.
Pane, děkujeme, že zdrojem naší naděje je tvá láska k nám.

Ef 1,15-23 * 1K 9,19-23

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.