Čtvrtek 13. května, Nanebevstoupení Páně

Shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby.
Sf 3,19


Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“
Sk 1,6–8


Nemusíme se o nic bát, protože v nebi máme přítele! Protože Ježíš vstoupil na nebesa, může nám všem, svým přátelům, teď pomáhat v době našich potíží. Po svém nanebevstoupení tu už není jen pro malou skupinku izraelských následovníků, ale je tu pro všechny po celém širém světě, kdo v něj věří. Když přicházíme k trůnu milosti, nemusíme se bát, že budeme odmítnuti, protože Kristus tam je proto, aby se s námi setkal. Má veškerou moc i veškerou milost k tomu, aby nám pomohl v čase potřeby. Potřebujeme někoho, komu na nás záleží a kdo je v postavení, z něhož nám může pomoci. To je přesně Ježíš – náš přítel na vyšších místech, který se stará o to, aby přišel na pomoc svým lidem.
Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám dal nové jméno v zemi naší staré hanby.

L 24,(44–49)50–53 * Sk 1,3–11 * 1Kr 8,22–24.26–28

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.