Sobota 14. května

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.
Dt 5,21


Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudností.
1Te 4,3


Všechny ty dobré rady, jak jsou vyjádřeny v desateru Božích přikázání, jsou určeny k našemu dobru a mají nás chránit. Židé říkají: Bůh je náš milující Otec a všechno, co nám přikazuje, je dobré dělat, i když tomu třeba hned nerozumíme. Dobro Božích přikázání někdy objevíme až později. Věrná a vytrvalá láska ve vztazích mezi mužem a ženou je v dnešní době čím dál vzácnějším jevem. Láska, která myslí na dobro toho druhého, která není sobecká, je problémem. Mnoho lidí vstupuje do manželství s představou, že ten druhý jej či ji bude milovat. Mám na to právo! A když to tak nefunguje, sobecky hledám své štěstí jinde. Aby vznikl pěkný a trvalý vztah lásky, k tomu je zapotřebí především z mé strany určitá kázeň, trpělivost, někdy i utrpení a vytrvalost v lásce.
Pane, prosíme tě o pomoc a sílu, abychom obstáli ve zkouškách a různých pokušeních.

J 16,5-15 * 1K 9,24-27

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.