Pondělí 13. května

Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů.
Mal 1,11


… k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Fp 2,11


Někdy si nevidíme na špičku nosu. Myslíme si, že církev začíná a končí v městě, kde žijeme, v kostele, kam chodíme. Do svých úvah možná zahrneme ještě naše hlavní město s jeho katedrálou, případně Boží zemi se Zdí nářků. A mezi tím: hic sunt leones, kde nic tu nic. Jenomže Hospodin své jméno vyvyšuje tam, kde chce on, i tam, kam naše představivost nedosahuje. Třeba i u souseda za vysokým plotem, u prodavačky v supermarketu, u dělníka ve fabrice nebo dopravního policisty v bílé čepici.
Panovníku, osvobozuj mne od mé omezenosti, sebestřednosti a ekumenické nevstřícnosti - vždyť ty dáváš svítit svému slunci na dobré i zlé a tvé milosrdenství přesahuje všechny meze.

Gn 1,6-8 * 2S 7,1-16

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.