Středa 13. května

Nebo ty sám znáš srdce všech lidí.
1Kr 8,39 (K)


Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2Te 2,16–17


Hospodin zná naše myšlenky i úmysly. Hospodin zná srdce všech lidí. Zná i to moje. Je to úleva? Nebo mě to děsí? Naše srdce je úskočné. I my máme „dvojí srdce“ a někdy v něm objevíme skryté motivy a záměry. Šalomoun se přimlouvá za svůj lid u Hospodina. Přimlouvá se za každého, kdo se celým srdcem a celou duší vrací k Hospodinu. I my máme svého přímluvce. Vždyť Ježíš Kristus, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Ježíš Kristus je náš Přímluvce a Obhájce. On je ten, jehož krev očišťuje naše srdce.
Pane Ježíši, děkuji, že znáš moje srdce; zpytuj ho a očisti ho, prosím. Kéž v něm není žádná záludnost.

Ř 15,14–21 * 1Tm 2,1–7

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.