Čtení na 13. května 2012

Jsem milosrdný, je výrok Hospodinův, nechovám hněv navěky. Poznej však svou nepravost, dopustila ses nevěry vůči Hospodinu, svému Bohu.
Jr 3,12-13


Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
L 15,18


Uznej svou vinu! Pro člověka je málo tak těžkých věcí, jako přestat se vymlouvat, přestat vysvětlovat a ospravedlňovat svoje hříchy. Ale chci-li zažít to, že Hospodin je milosrdný a přijmout odpuštění, nejde to jinak, než přiznat celou pravdu. Růžové brýle porovnávání se s lidmi, kteří se mi zdají horší než já, musím odložit a přijmout obvinění, které vyslovuje Duch svatý (J 16,7-8). V jeho světle vystoupí plasticky na povrch skrytý stav mého srdce, můj chladný a nevěrný vztah k Bohu a najednou uvidím, že můj hřích se nedá vysvětlit vlivem okolí nebo rodičů. Teprve potom budu moci prožít sladkost odpuštění pod křížem Ježíše Krista.

J 16,23b-28(29-32)33 * 1Tm 2,1-6a * Ž 92

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.