Pátek 28. října

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.
Ž 105,4 (B21)


Pane, nauč nás modlit se.
L 11,1


Nemusíme vymýšlet něco, čím Boha oslníme. Bůh nevybízí: Tak vymyslete něco, co zde nikdy nebylo, nikdo to neslyšel, ať se pobavím, už mě nudíte. To nové, co vzniká, se rodí z připomínání toho, co Bůh dělá v našem životě. Hledat Boží tvář, snad je to obraz pro touhu být Bohu blízko. Boha nikdy nikdo nespatřil. Jednou ho uzříme tváří v tvář. Až budeme s ním. Je to zaslíbení, kterému smíme věřit. Jednou uzříme Boha tváří v tvář. Blahoslavení čistého srdce, řekl Ježíš, neboť oni Boha viděti budou.
Zatím to nejde, vidět Boží tvář, ale smíme ji hledat. V Kristu Bůh na sebe bere lidskou tvář. Jeho vtělením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním nás Bůh vykupuje z hříchu a otevírá nám nové obzory.
Pane a Bože, hledám tvoji tvář i v tento den.

1J 3,19-24 * 2K 5,16-21

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.