Neděle 28. října, 22. neděle po Trojici

Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
Gn 12,2


Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
1P 3,9


Jak velké věci připravuje Hospodin pro svůj lid a jak velký je na druhé straně strach nás, kteří čekáme, co přijde! Jaká bude moje budoucnost? Tak se asi ptal i Abram, když ho Hospodin poslal na cestu. Jeho – majetného, zajištěného, ukotveného, s početnými příbuznými, avšak bez vlastního potomka, a tak bez budoucnosti. Měl své určité jistoty, ale má se jich vzdát a spoléhat se jen na Hospodina. Jedině tak s ním může jednat Boží Duch naplno. Ty velké věci, které Hospodin připravuje i pro nás, jsou uskutečnitelné jen naším jednáním, jen když se pohneme z místa a vydáme se na cestu s naším Pánem. Požehnání není jen jakýsi blažený stav jednotlivce, ale šíří se. A to nikoliv pasivně, ale aktivně. Staň se požehnáním! Něco pro to dělej. Vydej se…
Pane, chceme se i teď vydat na cestu, kterou máš pro nás připravenou. Děkujeme ti, že se nemusíme bát o svoji budoucnost, ty sám ji máš ve svých rukou.

Mt 18,21–35 * Fp 1,3–11 * Ž 143

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.