Čtvrtek 27. října

Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
Za 7,10


Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás!" A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné.
1K 12,21-22


Proroci mají odvahu pojmenovat věci tak, jak jsou. Mají odvahu usvědčovat takzvané zbožné z bezbožnosti. Lidské srdce je nevyzpytatelné. Hromadí se v něm zlé myšlenky a záporné city vůči druhým lidem. Člověk je tím větší, čím více zla v sobě přemohl. Zlo působí zase jen zlo a je z toho začarovaný kruh. Kristus nás učí a vede svým příkladem k prokazování dobra, milosrdenství i k praktickému konání lásky. Dává nám bratry a sestry, učí nás vnímat druhého člověka, abychom s ním soucítili, abychom mu byli nablízku.
Nebeský Otče, nauč mne přemáhat zlo dobrem.

Zj 3,14-22 * 2K 5,11-15

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.