Sobota 28. října

S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země, rcete: Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka.
Iz 48,20


A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
Mt 24,14


Myslím, že nemáme problém mluvit o věcech, které nás těší. Když v podobenství Pána Ježíše našla žena svůj ztracený peníz, nedokázala o tom mlčet. O svoji radost se podělila s lidmi kolem. Když pastýř našel ztracenou ovcí, radoval se tak, že o tom věděli všichni sousedé. Když se vrátil marnotratný syn domů, otec vystrojil hostinu pro všechny kolem, aby se společně s ním radovali... Hospodin vykoupil nejenom Jákoba, ale i mne a tebe. To je důvod k radosti a ke sdílení této radosti s lidmi kolem.
Dej nám, Pane, odvahu beze strachu, studu a s radostí mluvit o spasení, které máme v tobě.

Sk 14,8-18 * Ez 8,1-18

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.