Středa 28. října

Kdo je skála, ne-li Bůh náš!
Ž 18,32


Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
1K 3,11


Naše zdeformování je velké, sami o sobě nejsme nic a nic nezmůžeme. I když se třeba někdy domníváme, že ze svých vlastních sil můžeme mnoho, je to pouhá iluze, která při první větší zkoušce vystoupí na povrch. Nejsme-li pevně ukotveni ve víře, vichr života nás porazí. Křesťan nemá jinou naději než tu, že Bůh našich předků je s námi, že v Kristu, našem bratru a Pánu, máme naději a sílu čelit všemu, co nás na každém kroku potká. Právě toho si byli vědomi i velcí svědkové jeho moci a slávy v dějinách církve, jako např. Augustin z Hippo, Benedikt z Nursie, Jan Zlatoústý, ale i Hus a Luther. Právě proto mohli vystoupit v konkrétním dějinném okamžiku a změnit tvář církve i světa. Jinou naději neměli a tím jsou pro nás inspirující. I současný svět je velmi složitý a bez pevného bodu se v něm snadno můžeme ztratit. Všechny ostatní „naděje“ jsou falešné a svedou nás ze správné cesty.
Dej, Bože náš, abychom nebyli malověrní, abychom se ve všem rozhodování řídili tím, že jiná jistota kromě tebe pro nás není. Zůstávej s námi až do skonání věků!

Ef 5,25–32 * Jr 26,1–19

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.