Čtvrtek 28. října

Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
Jr 3,23


I nařídil zástupu usednout na zem; potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.
Mt 15,35–36


Poznání toho, v čem je moje záchrana… To je velká věc, když mě moje poznání ovlivní i v mém rozhodnutí.
Noe poznal, že jeho záchrana je v korábu, který mu Hospodin přikázal postavit. A tak se pustil do této náročné, dlouhotrvající stavby. Nepřemýšlel o tom, že se zabydlí na nějaké vysoké hoře, která by podle lidského úsudku mohla být adekvátním místem na záchranu. Nakonec Noe poznal, že se rozhodl dobře, když poslechl Boha. Koráb byl totiž jediným místem, kde byl člověk před potopou světa v bezpečí.
Bible říká, že v Kristu má člověk spasení a život věčný. „V nikom jiném není spásy“ (Sk 4,12). Aby byl člověk zachráněn pro věčnost, stačí, aby přijal Krista do svého života. Ovlivnilo toto poznání i moje rozhodnutí? A v čem se to dnes odrazí?
Díky, Pane, za dar víry a poznání cesty spasení.

Lv 19,1–3.13–18 * L 14,7–14

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.