Středa 30. listopadu

Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.
Gn 32,27


V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
Ko 4,2


Ta scéna je nepředstavitelná: Kdosi s Jákobem zápasí celou noc, a když chce odejít, Jákob si na něm vymáhá požehnání. Požehnání na tom, kdo se mnou bojuje? Co je to za nesmysl? Jenomže Jákob nějak poznal, že ten Neznámý je Hospodin. Nebo jeho anděl. A toho se musí držet, dokud mu nepožehná. Jenže jak se mám Hospodina držet já? Copak se mnou taky bojuje? Asi ano, a možná celý život. Snaží se prosadit v mém životě své hodnoty, své postoje, svá slova a svůj pohled na svět. Já mám však svou pravdu, své představy, svou vůli. Takže jsem to celé pokazil? Ne, ještě ne! Dokud se mnou totiž Bůh bojuje, mohu se ho držet a volat: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš."
Pane, já se tě opravdu nepustím, dokud mi nepožehnáš!

Ko 1,9-14 * Iz 60,1-14

Čtení na 30. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.