Úterý 29. listopadu

Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům.
Ez 20,41.42


Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Ř 11,29


Vyvolený lid znesvětil Boží svaté jméno mezi národy. Svým chováním vyvolal Boží hněv, takže jej jeho Bůh potrestal rozptýlením mezi národy. Všichni si přitom mysleli, že Judsko bylo poraženo, protože Hospodin je slabý. Teď však nastane změna: Hospodinovo jméno bude znovu posvěceno. Lid se bude moci vrátit do své země a všichni poznají, kdo je pravý Bůh. Neznesvěcujeme i my Boží svaté jméno? Neříkají si lidé při pohledu na nás: "To je ale pěkný Hospodin, když se jeho vyznavači chovají TAKHLE?" Možná sekularizace Evropy signalizuje, že jsme jako Boží lid opět selhali. Když se modlíme: "Posvěť se jméno tvé," modlíme se vlastně za to, abychom my sami, jeho lid, prožili změnu, díky níž všichni kolem uvidí, kdo je pravý Bůh.
Při pomyšlení na možné důsledky té prosby pro mne se skoro bojím, Otče, modlit se: "Posvěť se jméno tvé," ale - co jiného mi zbývá?

Žd 10,32-39 * Iz 59,15b-21

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.