Čtvrtek 30. listopadu

Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem."
Ex 33,17


Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."
L 1,28


V životě potkáváme mnoho lidí: někteří jsou nám blízcí - přátelé, partneři; někteří naším životem jenom proplují jako epizoda, nad kterou se brzy zavře voda zapomnění. Ty, kteří jsou pro nás důležití, kteří jsou nám blízcí, obvykle oslovujeme jménem, říkáme jim: "Ty." Takto důvěrně smíme oslovovat i svého přítele nejbližšího, Všemohoucího, který zůstává věrný, i kdyby nás všichni ostatní opustili. Jemu smíme vyjevit i svá nejtajnější přání, všechna zákoutí svého srdce a své mysli. A od něj si smíme často vyslechnout slova nezaslouženého požehnání: Učiním, jak prosíš, dám ti, oč žádáš, aby bylo jméno Boží oslaveno.
Nebeský Otče, ty znáš všechny mé potřeby a všechny mé touhy. Dávej mi to, co mě povede blíž tvému království.

1Te 5,9-15 * 2Te 2,1-12

Čtení na 30. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.