Čtení na 30. listopadu 2011

Kdybys tak poslouchal mé příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt.
Iz 48,18 B21


Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši.
2Tm 1,13


Kdyby - to je zvláštní slovo. Obyčejně v nás vyvolává lítost, někdy se jím ospravedlňujeme. Může být použito i jako výčitka. A Bůh tu s určitou výčitkou mluví: "Kdyby sis víc všímal mých příkazů, měl by ses líp." Abychom nemuseli používat toto slovo v životě nebo v církvi s lítostí, myslím, že potřebujeme dobré vzory. Vzory lidí, kteří zvěstují Krista slovem, skutkem i životem. Potřebujeme být takovými vůdci, ale i rodiči nebo jednoduše občany. Tak jako píše Pavel Timoteovi. Kdo může dnes říkat jako Apoštol: "Já jsem tvůj vzor, následuj mne?" Pane, pomoz nám v tom!

Ko 1,9-14 * Iz 41,1-7

Čtení na 30. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.