Sobota 30. listopadu

Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.
Ž 146,4


K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Ko 3,2


Dnešní verš nezní příliš optimisticky. Možná z něj na nás padá deprese. Venku nevlídný listopad, kratičký den a k tomu ponuré řeči o lidské konečnosti. Žalmista nás však nechce děsit. Chce svou písní způsobit úplný opak. Chce nás potěšit, povzbudit, dodat naději. Ale tu pravou naději. Proto říká: Nedoufejte v člověka. Jeho život pomíjí a spolu s ním všechny jeho velkolepé plány, touhy a vize. Ani u sebe, ani u nikoho jiného nenajdete přesah do věčnosti. Avšak blaze vám, jestliže svou naději upínáte k Hospodinu. U něho najdete to, co vám nikdo jiný nezaručí. On zjednává právo utištěným, sytí hladové, osvobozuje vězně, dává zrak slepým, napřimuje zdeptané, miluje spravedlivé, je na straně bezdomovců, sirotků a vdov... A co je nejdůležitější, on zachovává svou věrnost navěky. Kdo jiný může něco takového slíbit?
Dočtěte si žalm 146. až do konce. Jeho slova skutečně přinášejí potěšení, a to nejen v sychravém podzimním čase.
Věčný Bože, děkujeme ti za to, že nám ukazuješ naše hranice a boříš naše falešné jistoty. Prosíme, dej nám zakusit svou věrnost. Amen.

Zj 21,10-14.21-27 * 2Te 3,6-18

Čtení na 30. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.