Čtení na 30. listopadu 2012

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svého Boha chválit, dokud budu.
Ž 104,33


Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků.
2Tm 4,18


Haleluja! I když je dnešní úvaha určena pro poslední den předposledního měsíce roku, skutečnost, že ji píšu na začátku roku a čtu text o opěvování Boha, mi připomněla službu a písně Metuzaléma, hudební skupiny populární hlavně mezi střední a starší generací (nejen) na Slovensku. Oblíbeným biblickým veršem jednoho jejího člena, jehož výročí odchodu do nebeského domova si připomínáme na začátku roku, byl text 2Pa 5,13 B21: "Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní: Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak." Nechť jsou jeho slova pro nás povzbuzením k oslavě našeho Boha písněmi, bez ohledu na to, jaký styl si vybereme.

Mt 27,50-54 * Iz 59,1-15a

Čtení na 30. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.