Neděle 11. června, Trinitatis (neděle Svaté Trojice)

Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo.
Ž 147,15


Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.
Sk 1,8


Slovo života. Ježíš nás vysílá k ostatním, Duch svatý nám dává moc a porozumění a Hospodin přidává své slovo, vše až na sám okraj země, do posledních končin světa. Boží trojice jako původce, nástroj a náplň slova, které je život. Slovo nelze zastavit, běží rychle. Natož slovo o Bohu, slovo Boha. Člověk by řekl, jak to jde ztuha. Jakmile však jedná Bůh, věci se posouvají. Možná jinak, než tušíme, možná skrytě. Ale "rychle běží jeho slovo". Nemá být naší snahou, aby se věci hýbaly, ale abychom našemu Pánu a jeho slovu naslouchali a byli s ním. Pak všechno poběží jako po másle.
Pane náš, dej nám odvahu spolehnout se na to, že tvé slovo nese život a hýbá zemí.

J 3,1-8(9-15) * Ř 11,(32)33-36 * Ž 29

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.