Úterý 11. června

A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.
Da 7,14


Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Žd 13,8


Život plyne rychle a všechno se mění. Z batolat vyrostou vysokoškoláci rychleji, než se člověk stačí dvakrát nasnídat. Nejsme schopni sledovat technologický vývoj a vše jde nezastavitelně kupředu. Lze snad říci, že člověk je stejný? I my se měníme, utváříme a přetváříme, ale Pán je stále stejný. Stále milující a stále přijímající. Kristus je zde neustále a je zde pro nás neměnný. Jistota, že on zvítězí nad zlem a žádná moc ho nepřemůže, je pro nás povzbuzením ve světě, kde se nepravosti často nečiní přítrž.
Naše srdce plní chvála a dík za to, že nás přijímáš a vždy s námi setrváváš, tentýž včera, dnes i na věky věků. Amen.

Ex 2,11-15(16-22)23-25 * Sk 8,26-40

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.