Čtení na 11. června 2012

Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.
1S 3,9 B21


Kdo slyší mé slovo a věří tomu, jenž mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
J 5,24


Slova, kterými mladičký Samuel požádal Pána, aby k němu promluvil, ve mně vyvolávají otázku: Jaký by byl můj život, kdybych i já mnohem častěji žádal Boha o totéž? Kdybych se rozhodl, že si pro naslouchání Bohu vymezím mnohem více času. Bezpochyby by to nezůstalo bez odezvy. Nesmí nám ale uniknout, že Samuel o Boží promluvení žádal s postojem člověka, který chce Boha opravdu poslechnout, který chce Bohu sloužit. A Samuel takový opravdu byl. Nedopustil, aby jediné z Hospodinových slov padlo na zem. Proto se Boží slovo mohlo v jeho životě a službě projevit jako mocné a životodárné. Nikdo z nás nebude prorokem Samuelova formátu. Přesto se však ptám: Uslyší dnes Pán podobnou žádost také od nás, než začneme číst z Božího slova? Kéž by mohl! A nejen dnes. Protože jen tak budeme připraveni slyšet slova života. Slova, která přinášejí spásu. Nenechávejme je spadnout na zem.

L 10,1-9(10-15)16 * 1K 15,29-34

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.