Sobota 10. června

Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.
Ž 16,2


Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Fp 3,13-14


Dobro na dosah. Soustředit se je dnes asi to nejtěžší, co se po nás chce. Je to ale také čím dál tím více potřeba. Augustin prosazoval jedno heslo: Age quod agis (Co děláš, udělej řádně). My naproti tomu odpočíváme, a už myslíme na práci, pracujeme, a už myslíme na večer, jdeme spát, a myslíme už na ráno. Utíká nám podstata a plujeme po povrchu. Pojďme se zastavit a dělat jen to, co děláme, co skutečně máme dělat. Buďme přítomni, soustřeďme se na jedno. Ve svých životech hledáme dobro, ale máme ho na dosah. "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není." Objev tuto jeho podstatu a vyznej ji. Tady a teď.
Dobro jsi ty, můj Bože, můj Panovníku, nad tebe nikdo není.

Sk 18,1-11 * Sk 7,30-43

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.