Čtení na 11. června 2011

Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku.
Ž 141,3


Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
Jk 1,26


Kdo střeží tvá ústa? Jen ty sám? Nezdá se ti tato část Davidovy modlitby zbytečná? - Ne, zbytečná není. Vnuknul mu ji sám Bůh. Bůh ji rád vyslechne i v našem případě, a to i tenkrát, když jsme mnohokrát selhali. Nevím, kolikrát se takto modlil David, ale mám za to, že mnohokrát. Možná, že i on se chtěl vzdát, ale neudělal to. Nikdo z nás neuhlídá svá ústa před špatnými slovy sám. To dokáže pouze jeden strážce. Ten, který zkoumá srdce a ví všechno, co chceme udělat i říct. Potřebujeme jediné: učit se mu důvěřovat a vnímat působení jeho Ducha. Víš přece, jak se ti sevřelo srdce, když jsi nedávno vypustil ze svých úst slova planá, slova soudu, slova urážlivá. Strážce tvých úst je tady. Na tobě je důvěřovat v jeho pomoc, žádat o ni a učit se ji neodmítat.

Za 4,1-14 * Fp 3,1-11

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.