Pátek 11. června

Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.
Iz 33,22


Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“
L 9,20


Ve staré Anglii se v malém městečku připravoval soud. Obžalovaným byl synovec soudce. Jednalo se o drobnou krádež. Lidé byli přesvědčeni, že soudce navrhne nejmírnější, podmíněný trest. Jaké bylo překvapení všech, když soudce řekl: „Obžalovaný se odsuzuje k nejpřísnějšímu trestu.“ Odsouzený byl zdrcen, lidé v soudní síni byli velmi překvapeni. Jejich překvapení bylo ještě větší, když po skončení soudního řízení přistoupil soudce k lavici obžalovaných, svlékl talár, vytáhl peněženku a škodu i pokutu zaplatil ze svého. Něco takového pro nás udělal Pán Ježíš. V Ž 130,4 čteme zvláštní slovo: „U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň.“
Kéž by nás provázelo Boží odpuštění, které v nás vyvolá bázeň Boží.

Jr 20,7–11 * Sk 8,4–25

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.