Pondělí 11. června

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
Ž 145,18


A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Mt 21,22


Když chceme někomu zatelefonovat, musíme znát jeho telefonní číslo. Telefonní číslo na Pána Boha nemá nikdo z nás, to by bylo příliš jednoduché, ale žalmista nás učí, že tím Božím „telefonním číslem“ je naše vnitřní opravdovost. Když se modlíme s opravdovostí, se srdcem vzepjatým k Bohu, pak můžeme kdykoli a kdekoli prožívat, že Boha nemusíme volat, protože je právě zde s námi. Boží blízkost je dar, který je dán těm, kdo Boha volají upřímně.
Všemohoucí Bože, nauč nás, jak se k tobě máme obracet, nauč naše srdce modlit se tak, jak se líbí tobě.

Př 9,1–10 * Am 5,1–17

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.