Úterý 11. června

Hospodin zná smýšlení lidí - jsou pouhý vánek.
Ž 94,11


…abych poznal Krista a moc jeho vzkříšení.
Fp 3,10


Přirovnání k vánku naznačuje pomíjivost. Vánek ochladí, osvěží, ale jen na chvíli. Stejné je to s námi lidmi i s našimi myšlenkami. Jsme na tomto světě jen chvíli, stejně tak i naše myšlenky. I ty, které jsme někam zapsali, pominou. Nevede to k pocitu marnosti? Nemělo by! Je pravda, že pár let po naší smrti se na nás zřejmě zapomene, že naše myšlenky nebudou citovány v učebnicích dějepisu, nicméně důležitější je, zda během své pozemské cesty naplníme poslání, které nám dal ten, jehož myšlení rozhodně vánkem není. Pokud ano, potom náš život má smysl a cíl, byť z pohledu dějin je pouhým vánkem. Následujeme-li Krista, pak náš život bude vánkem, který osvěžil a osvěžuje.
Pane, děkujeme ti, že skrze tebe a v tobě má náš život smysl a hodnotu, ať jsme v jakékoli pozici nebo situaci.

1K 14,1-5.27-40 * Fp 3,12-21

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.