Sobota 11. června

I stane se v posledních dnech, že pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
Iz 2,2.4


Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“
L 3,14


Buďme spokojeni s tím, co máme… Nemusíme už bojovat, nemusíme vyvíjet přehnanou snahu, používat nekalé praktiky, nebo dokonce násilí. To, co bylo potřeba, už je vybojováno. Ježíš Kristus svou obětí za nás i za naše případné protivníky vybojoval tu nejdůležitější bitvu. Mír už je nastolen. I když se cítíme pod tlakem, prožíváme bezpráví, bráníme se nespravedlnosti, i takovými situacemi můžeme projít s klidem. Můžeme se danému problému postavit, ale nemusíme se nechat unést svými negativními pocity. Můžeme se položit do důvěry, že Bůh má vše ve svých rukou. Že i ty zdánlivé boje vedou k něčemu dobrému. Že i my nakonec pocítíme mír. Mír se všemi, s celým stvořením.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že už nemusím bojovat, ale mohu se spolehnout, že mě provádíš i těžkými situacemi, abych dospěla k míru se vším, co jest.

Sk 18,1–11 * Pís 7,11–8,14

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.