Čtvrtek 21. září

Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.
Ž 127,2


Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Fp 4,19


Kdy nemůžu ráno dospat a budím se už za úsvitu, nebo dokonce ještě dřív? Kdy nemůžu večer oko zamhouřit a nepomůže ani meduňkový čaj s medem, ani počítání oveček? Kdy jím chléb trápení, kdy stále dokola "přežvykuji" každé slovo, které bylo řečeno, a každý pohyb, který byl vykonán? Když stavím a střežím dům svého života sám, spoléhám sám na sebe a narážím na své meze - a to ve mně vzbuzuje úzkost, obavy z neúspěchu, strach z možného ohrožení, hněv či výčitky svědomí, které mi brání pokojně spát. Jak odlišnou zkušenost mohu mít, když své starosti, strachy i viny mohu vložit do rukou tomu, komu na mně záleží!
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

1Pa 29,9-18 * L 12,49-53

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.